News

Forud for tidsplanen går havnen videre med målet om netto-nul udledning af CO2 med en aftale om ren strøm

Back to News

I 2024 vil hele havnens elektricitetsbehov komme fra rene energikilder

NORFOLK, VA – Port of Virginia® vil dække hele sit elektricitetsbehov fra ren energi inden 2024 og dermed nå sit mål om at blive fuldstændig CO2-neutral inden 2040.

“Vi tager denne drift i verdensklasse og kobler den sammen med en tilgang til bæredygtighed fra det 21. århundrede,” siger Stephen A. Edwards, CEO og administrerende direktør for Virginia Port Authority (VPA). “Denne beslutning hjælper med at reducere vores bidrag til de globale klimaforandringer, beskytter vores hav og marine ressourcer og gør os til en bedre nabo, seks år før tid.

“Vores forpligtelse til at blive en fuldstændig CO2-neutral virksomhed inden 2040 bringer os på linje med nogle af verdens førende søtransportører, detailhandlere, producenter, leverandører og multinationale selskaber. Det er også en strategisk forretningsbeslutning. Forbrugere verden over kræver rene – grønne – forsyningskæder, og vores arbejde vil sætte os i spidsen for denne forandring.”

Havnen køber allerede en del af sin elektricitet til fragtoperationer på terminalen fra vedvarende kilder, og en elkøbsaftale, der blev godkendt den 9. maj af Virginia Port Authority Board of Commissioners, udvider adgangen til ren energi. Aftalen giver Virginias energiministerium mulighed for at tildele yderligere 10 procent af energien fra 345 megawatt solprojekter, som Dominion Energy er ved at færdiggøre, sammen med havnens forholdsmæssige andel af den oprindelige kontrakt.

Denne tildeling vil sammen med andre sol-, atom- og vindressourcer fra Dominion Energy understøtte havnens nuværende belastning på 130.000 megawatt-timer elektricitet hvert år i gennemsnit og gøre det muligt for havnen at opretholde 100 procent ren energi, efterhånden som belastningen vokser.

“Vi ser frem til at levere CO2-fri energi til Virginias havn og støtte dens bestræbelser på at blive den første CO2-neutrale havn på USA’s østkyst inden 2040,” siger Robert M. Blue, Dominion Energys bestyrelsesformand, præsident og CEO. “Virginias havn er uden sidestykke og spiller en afgørende rolle i Commonwealths omstilling til ren energi som et knudepunkt for forsyningskæden for havvind.”

Efterhånden som havnens mængder stiger, og den fortsætter med at skifte fra fossile brændstoffer til nye, renere teknologier, vil kilderne til tilgængelig ren elektricitet udvides, hvilket betyder, at mere ren energi, såsom havvind og yderligere solprojekter, vil blive tilført nettet og allokeret til havnen.

Havnen bruger allerede elektrisk udstyr i sin godsdrift, og den tendens vil fortsætte som en del af den større indsats for at nå CO2-neutralitet inden 2040. Havnens oprindelige mål var, at al dens elektricitet skulle komme fra rene kilder i 2032.

“Vi er forud for tidsplanen på et par fronter. For næsten fem år siden begyndte vi at elektrificere vores drift, kontrollere CO2-udledningen, udskifte aldrende udstyr med grønnere maskiner og gøre større brug af teknologi,” siger Edwards. “Som et resultat er mere end en tredjedel af det udstyr, vi bruger på terminalen i dag, elektrisk, og vores brug af teknologi øger effektiviteten. Det er en start, som vi er stolte af, men vi ved, at vi kan gøre det bedre, og denne meddelelse er et vigtigt skridt fremad.”

Havnens CO2-neutrale mål for 2040 blev præsenteret i april af Edwards ved State of the Port 2022-arrangementet. Strategien fokuserer på at beskytte lokalsamfund og miljø gennem grundlæggende ændringer i den måde, havnen fungerer på. Tilgangen er styret af et progressivt miljøprogram, der vil opnå netto-nul CO2-udledning inden 2040. Målet omfatter en reduktion på 65 procent i udledningen af drivhusgasser og drift med 100 procent vedvarende energi inden 2032.

Du kan læse mere om havnens overordnede bæredygtighedsindsats i rapporten om miljømæssig bæredygtighed for 2022.