News

Edward F. O’Callaghan

Back to News

Edward F. O’Callaghan blev udnævnt til VPA’s bestyrelse af guvernør Northam for en uafsluttet periode fra 1. juli 2021 til 30. juni 2024. O’Callaghan er administrerende direktør for Audax Transportation. Audax Transportation, som er agent for Century Express, koncentrerer sig om lastbiltransport af forskellige typer gods. O’Callaghan har tjent den maritime industri i en række forskellige roller og kom ind i branchen med Metropolitan Trucking i New Jersey, hvor han senere koncentrerede sig om logistik, marine operationer og indkøb hos tre internationale søtransportfirmaer. O’Callaghan vendte tilbage til lastbilbranchen med et californisk firma, hvor han var ansvarlig for forretningsudvikling af lastbiltransporter i hele USA. Han var tidligere formand og bestyrelsesmedlem i 13 år i Tidewater Motor Truck Association, medlem af Virginia Truck Association, formand for Coalition of Virginia Ports, formand for Virginia Maritime Associations Inland Transportation Committee og tidligere formand for Future Hampton Roads on the Moving Goods Committee. O’Callaghan er nomineret af Virginia Maritime Association og sidder i VPA’s bestyrelses udvalg for vækst og drift.